ارسال سفارش

جزییات بسته:
عنوان بسته
100000 ممبر تلگرام
مبلغ بسته

3,000,000 تومان

نکته مهم: قبل از خرید وضعیت اکانت اینستاگرام خود را در حالت Public قرار دهید و تا تحویل کامل بسته خریداری شده تغییر وضعیت ندهید .
انتخاب درگاه و پرداخت