خدمات

⭐ = فروشنده خوب ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس خاص 💎 = سرویس بهتر 💧 = سفارش چند بخشی (dripfeed)

فالوور اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
292
Instagram Followers - [Mix - 20k][Speed 500 -1K day][No Refill][Work After Update] 📌NEW
20,000تومان
50 / 20000
291
Instagram Followers - [Max - 1M][Refill 365D][Speed 10k/Day][Accounts With Posts][Work After Update] ♻️📌 UPD.
35,000تومان
50 / 1000000
289
Instagram Followers - [Max - 1M][Refill 365 Days][Speed 50k -100k Day][Work After Update] ♻️ 📌NEW
60,000تومان
50 / 1000000

لایک اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
279
لایک پست اینستاگرام - حداقل 10 - حداکثر 50.000 - سرعت بر اساس وضعیت سرور روزانه بین 1 الی 10 کا - شروع آنی - (POST / REEL / IGTV)
7,000تومان
10 / 50000

بازدید پست تلگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
213
بازدید تک پست آخر کانال تلگرام - شروع آنی
440تومان
100 / 300000
214
بازدید 5 پست آخر کانال تلگرام - شروع آنی
2,200تومان
100 / 300000
215
بازدید 10 پست آخر کانال تلگرام - شروع آنی
4,400تومان
100 / 300000
216
بازدید 20 پست آخر کانال تلگرام - شروع آنی
8,800تومان
100 / 300000
217
بازدید 50 پست آخر کانال تلگرام - شروع آنی
22,000تومان
100 / 300000
218
بازدید 100 پست آخر کانال تلگرام - شروع آنی
44,000تومان
100 / 300000

بازدید پست اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
263
بازدید پست اینستاگرام reels+IGTV
3,000تومان
100 / 200000000
264
ویو پست اینستاگرام REELS+IGTV سرور 1
5,000تومان
100 / 1000000000
250
بازدید پست IGTV اینستاگرام - حداقل 100 - حداکثر نامحدود - شروع آنی - سرعت 1 میلیون بازدید در روز
10,400تومان
100 / 1000000
249
بازدید پست اینستاگرام - حداقل 100 - حداکثر نامحدود - شروع آنی - سرعت 1 میلیون بازدید در روز
10,400تومان
100 / 1000000

بازدید استوری

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
290
Instagram Story Views - [Max 10k][No Refill] 📌NEW
9,000تومان
10 / 10000
288
Instagram All Storys View HQ - [100k - No Refill][Source Offer] ⚡
11,000تومان
50 / 10000

بازدید لایو اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
270
Instagram Live Video View + Likes + Comments - [Max 10k]
400,000تومان
20 / 40000
271
Instagram Live Video View + Likes + Comments For 30 Min - [Max 30k]
420,000تومان
20 / 5000
269
Instagram Live Video View For 30 Min - [Max 5k]
450,000تومان
20 / 5000

ری اکشن تلگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
282
Mix Negative Reactions[👎 😱 💩 😢 🤮]+ Free Views [1M]
5,000تومان
50 / 1000000
280
Mix Positive Reactions[ 👍 ❤️ 🔥 🎉 😁]+ Free Views [1M]
5,000تومان
50 / 1000000
281
Permium reaction Mix Positive [👌 😍 ❤️ 🤡 👍 🐳] + Views
5,000تومان
50 / 1000000

فالوور روبیکا

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
266
فالور روبیکا - شروع آنی
32,500تومان
10 / 5000

لایک روبیکا

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
267
لایک پست روبیکا - شروع آنی
15,600تومان
10 / 5000

بازدید پست روبیکا

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
268
بازدید پست روبیکا - شروع آنی
10,400تومان
10 / 5000